Author Topic: Bulgarian  (Read 7931 times)

Offline Omar Hawk

 • Administrator
 • ****
 • Posts: 900
  • View Profile
Re: Bulgarian
« Reply #15 on: 15 December 2011, 15:50:37 »
Bulgarian translation, new texts for GT version 4.9.

Thanks


Why don't you do simply

Code: [Select]
// new 4.9
define("ALLYHISTORY_ESCORE","STATS_ECONOMY");
define("ALLYHISTORY_MSCORE","STATS_MILITARY");

Mh, eX0du5 should know, why he did it this way. But in my opinion it should be done the way you suggested...

Offline bontchev

 • ****
 • Posts: 408
  • View Profile
Re: Bulgarian
« Reply #16 on: 18 June 2012, 10:59:58 »
Bulgarian translation of the new texts for version 5.0:

index.php - public

Code: [Select]
define("INDEX_CLOSE","Затваряне");
define("INDEX_LOGIN","Влизане");
define("GENERAL_REQUIRED_FIELDS","Моля, попълнете всички задължителни полета");
define("INDEX_MESSAGES","Съобщения");
define("INDEX_EXAMPLE","Пример");
define("INDEX_INVALID_DATA","Невалидни данни");
define("GENERAL_COLUMN_HIDE_TITLE","Управление видимостта на колонките");
define("GENERAL_COLUMN_HIDE_INFO","Моля, изберете кои колонки искате да се виждат в таблицата.");
define("GENERAL_ENTRIES_DELETED","&1 изтрити");
define("GENERAL_APPLY","Прилагане");
define("STARTPAGE_GALAXYTOOL_DESCR",'<em>Galaxytool</em> е инструмент за броузерната игра OGame.');
define("GENERAL_OVERWRITE",'Презапис върху дублирани данни');
define("GENERAL_OVERWRITE_QUESTION",'Презапис?');
define("INDEX_OWN_LOGINS","Вашите влизания");

show.php

Code: [Select]
define("SHOW_EXTENDED","комплексно търсене");
define("SHOW_MOON_SELECTION","Планета с луна");
define("SHOW_REPORT_SELECTION","Планета с доклади");
define("SHOW_FILTER_BY","Изключване от списъка");

usermanagement.php

Code: [Select]
define("USER_EXISTS","Потребителят вече съществува");
define("USER_BB_OUTLAW","Извън закона");
define("USER_INVALID_URL","Линкът &1 изглежда невалиден - ще бъде игнориран");

view.php

Code: [Select]
define("VIEW_DIAMETER","Диаметър");
reports.php

Code: [Select]
define("REPORTS_HOURS","часове");
define("REPORTS_MAX_RESULTS_HIT","Заявката Ви върна повече от &1 резултата. Показани са само първите &1 резултата. Моля, настройте заяката си за търсене така, че да се получат по-малко резултати.");
define("REPORTS_OSIMULATE","Симулиране с OSimulate");
define("REPORTS_SHOW_ONLY","Показване само на");
define("REPORTS_OWNER","Докладите качени от");

register.php

Code: [Select]
define("REGISTER_EMAIL_USED","Този адрес за електронна поща вече е използван");
lost_password.php

Code: [Select]
define("LOSTPW_INFO1","Ще получите съобщение по електронната поща, за да потвърдите заявката си за нова парола.");
define("LOSTPW_CONFIRM_RESET_SUBJECT","Забравена парола?");
define("LOSTPW_CONFIRM_RESET_MESSAGE","Здравейте,\n\nВие поискахте нова парола за Galaxytool. За да Ви бъде генерирана нова парола, цъкнете следния линк:");

playerinformation.php + allyinformation.php

Code: [Select]
define("DETAILEDINFO_PLANETNAME","Име"); // also used for moons!
define("DETAILEDINFO_DEFENCE_SCORE","Защитни точки");
define("DETAILEDINFO_DEFENCE_SCORE_TOOLTIP","Защитни точки = Флот - Точки + Изследвания + Икономика.<br/>Всички тези статистики трябва да са обновени, за да получите смислен резултат!");
define("DETAILEDINFO_SCORE_PER_SHIP","Точки на кораб");
define("DETAILEDINFO_SHIPS","Брой кораби");
define("DETAILEDINFO_DATE_IN_FUTURE","Не запазвай данни от миналото.");

administration.php

Code: [Select]
define("ADMIN_OGAME_API","Зареждане на общодостъпните данни от OGame в Galaxytool");
fleet_movements.php

Code: [Select]
define("FLEETS_FLEET","Флот");
define("FLEETS_ALL_FLEETS","Показване на всички движения на флоти");

messages.php

Code: [Select]
define("MESSAGES_CONTENT","Съдържание");
install.php

Code: [Select]
define("INSTALL_TITLE", "Инсталиране на Galaxytool версия");
define("INSTALL_PROGRESS", "Общ прогрес");
define("INSTALL_STEP", "Стъпка");
define("INSTALL_CONTINUE", "Продължение");
define("INSTALL_VALIDATE", "Валидиране");
define("INSTALL_STEP1", "Добре дошли");
define("INSTALL_STEP2", "Проверка за писане");
define("INSTALL_STEP3", "Настройки на базата данни");
define("INSTALL_STEP4", "Настройки за OGame");
define("INSTALL_STEP5", "Настройки за Galaxytool");
define("INSTALL_STEP6", "Парола на администратора");
define("INSTALL_STEP7", "Инсталиране на Galaxytool");
define("INSTALL_STEP8", "Завършване на инсталирането"); // check writable; delete install and update.php and redirect to index.php
define("INSTALL_FILE_DELETE_CHECK","Моля, изтрийте файловете install.php и update.php от сървера си.");

define("INSTALL_STEP1_PHP_FAILED", "Вашата версия на PHP (&1) не работи с тази версия на Galaxytool");
define("INSTALL_STEP1_FOPEN_FAILED", "Вашата версия на PHP не позволява отварянето на уеб страници чрез командата FOPEN(). А това е необходимо за използването на OGame API.");
define("INSTALL_STEP1_WELCOME", "Добре дошли в инсталирането на Galaxytool. Ще бъдете ръководени в процеса на инсталиране на Galaxytool.");

define("INSTALL_STEP2_DESCRIPTION","Погрижете се файловете ви config.php и attributes.php да са достъпни за запис.");
define("INSTALL_STEP2_DESCRIPTION2","Ако не знаете как да постигнете това, моля погледнете тук: &1");
define("INSTALL_STEP2_FILE_NOT_WRITEABLE", "Файлът не е достъпен за запис");

define("INSTALL_STEP3_SERVER", "Сървер за базата данни");
define("INSTALL_STEP3_USERNAME", L_USERNAME);
define("INSTALL_STEP3_PASSWORD", L_PASSWORD);
define("INSTALL_STEP3_DBNAME", "Име на базата данни");
define("INSTALL_STEP3_PREFIX", "Префикс за името на таблицата");
define("INSTALL_STEP3_ENTER_PREFIX", "Напр. mytool_");
define("INSTALL_STEP3_ENTER_SERVER", "Въведете адреса на сървера. Свържете се със системния си администратор, ако е необходимо. Обикновено правилната стойност е localhost.");
define("INSTALL_STEP3_ENTER_USERNAME", "Въведете името на потребителя за достъп до базата данни");
define("INSTALL_STEP3_ENTER_PASSWORD", "Въведете паролата за достъп до базата данни");
define("INSTALL_STEP3_ENTER_DBNAME", "Въведете името на базата данни, която да бъде използвана за инсталирането (трябва да съществува)");
define("INSTALL_STEP3_CONNECT_FAILED", "Не можах да установя връзка със сървера за базата данни");
define("INSTALL_STEP3_DB_FAILED", "Базата данни &1 не беше намерена");
define("INSTALL_STEP3_MYSQL_VERSION_FAILED", "MySQL версия &1 не работи с тази версия на Galaxytool");

define("INSTALL_STEP4_URL","Линк към OGame");
define("OGAME_URL_DETAILS","Моля, въведете кой да е линк, който виждате, когато сте влезли в OGame. Въз основата на този линк, Galaxytool ще установи адреса на OGame API, който може да се използва за обновяване на Galaxytool без Galaxytoolbar. Това API беше въведено в OGame версия 4.1.");
define("INSTALL_STEP4_UNIVERSE","OGame Вселена");
define("INSTALL_STEP4_DEF_TO_DEBRIS","Защитите дават отломки");
define("INSTALL_STEP4_DEBRIS_RATE","Процент на отломките");
define("INSTALL_STEP4_SPEED_RATE","Ускорение");
define("INSTALL_STEP4_ENTER_UNIVERSE","Въведете името или номера на вашата OGame вселена (големи или малки букви имат значение!).");
define("INSTALL_STEP4_UNIVERSE_MISSING","Трябва да определите вселената си");
define("INSTALL_STEP4_ENTER_URL","Въведете адреса на вашата OGame вселена");
define("INSTALL_STEP4_URL_MISSING","Трябва да определите адреса на вашата OGame вселена");
define("INSTALL_STEP4_URL_CHECK_FAILED","Не можах да намеря OGame API на &1");

define("INSTALL_STEP5_TOOLNAME","Име на Galaxytool");
define("INSTALL_STEP5_ENTER_TOOLNAME","Това е името, което ще се показва на страницата за влизане, за да идентифицира Вашия Galaxytool");
define("INSTALL_STEP5_LANGUAGE","Език по подразбиране");
define("INSTALL_STEP5_EMAIL_TO","Електронна поща до");
define("INSTALL_STEP5_ENTER_EMAIL_TO","Въведете адреса на електронната поща, където бихте искали да получавате нотификации за заявки за регистриране");
define("INSTALL_STEP5_EMAIL_FROM","Електронна поща от");
define("INSTALL_STEP5_ENTER_EMAIL_FROM","Този адрес на електронна поща се поставя като адрес за отговор на всички съобщения, изпратени от Galaxytool");
define("INSTALL_STEP5_USE_PHPMAILER","Използване на PHPMailer");
define("INSTALL_STEP5_MAXSHOUTS","Максимален брой съобшения на дъската за обявления");
define("INSTALL_STEP5_ENTER_USE_PHPMAILER","Използване на PHPMailer ако сърверът Ви не поддържа по подразбиране изпращане на съобщения по електронната поща");
define("INSTALL_PHPMAILER_HOST","SMPT хост");
define("INSTALL_PHPMAILER_HOST_EXAMPLE","напр. smtp.provider.com");
define("INSTALL_PHPMAILER_USER","SMPT потребителско име");
define("INSTALL_PHPMAILER_USER_EXAMPLE","напр. user@provider.dcom");
define("INSTALL_PHPMAILER_PASS","SMPT парола");
define("INSTALL_PHPMAILER_SECURE","Метод за аутентификация (напр. ssl)");
define("INSTALL_PHPMAILER_PORT","SMTP порт");

define("INSTALL_STEP6_INTRO","Моля, въведете парола за акаунта <strong>admin</strong>, който трябва да използвате при първо влизане в Galaxytool след инсталирането.");

define("INSTALL_STEP7_CONFIG","Конфигурационният файл е създаден");
define("INSTALL_STEP7_CONFIG_FAILED","Конфигурационният файл не беше създаден");
define("INSTALL_STEP7_ATTRIBUTES","Файлът с атрибутите беше създаден");
define("INSTALL_STEP7_ATTRIBUTES_FAILED","Файлът с атрибутите не беше създаден");
define("INSTALL_STEP7_CREATED_TABLES","Таблиците в базата данни бяха създадени");

define("INSTALL_STEP8_INTRO","Вие инсталирахте Galaxytool успешно!");
define("INSTALL_STEP8_LOAD_DATA","Сваляне на данните от OGame...");
define("INSTALL_STEP8_LOAD_DATA_FINISHED","Салянето на данните от OGame е завършено");
define("INSTALL_STEP8_DELETE_FILE","Сега би трябвало да изтриете инсталационните файлове install.php и update.php от уеб сървера си.");
define("INSTALL_STEP8_LOGON","Моля, влезте с потребителското име <strong>admin</strong> и с административната парола, която въведохте по-рано.");

update.php

Code: [Select]
define("UPDATE_START","Започване на обновяване до версия &1");
define("UPDATE_STEP_DONE","Готово");
define("UPDATE_TITLE", "Galaxytool обновяване за версия");
define("UPDATE_STEP1_WELCOME", "Добре дошли в механизма за обновяване на Galaxytool. Ще бъдете насочван в процеса на обновяване на Galaxytool.");
define("UPDATE_STEP1_BACKUP_FILES", "Като първа стъпка, направете резервно копие на вашата директория <strong>config</strong>! Ще трябва да възстановите съдържанието на конфигурацията, в случай че възникнат грешки.");
define("UPDATE_STEP1_BACKUP_DB", "След това направете <a href=\"http://www.ehow.com/how_2036600_create-database-php.html\">резервно копие</a> на базата си данни.");
define("UPDATE_STEP1_PROCEED", "След като резервното копие е готово, можете да продължите с обновяването.");
define("UPDATE_STEP1", INSTALL_STEP1);
define("UPDATE_STEP2", INSTALL_STEP5);
define("UPDATE_STEP2_OLD_VERSION", "Предишна версия на Galaxytool");
define("UPDATE_STEP3", "Обновяване на Galaxytool");
define("UPDATE_STEP3_UPDATE_RUNNING", "Обновяване, моля изчакайте...");
define("UPDATE_STEP4", "Завършване на обновяването");
define("UPDATE_STEP4_INTRO","Galaxytool беше обновен успешно!");
define("UPDATE_STEP4_UPDATE_DONE","Етапите на обновяването бяха изпълнени.");
define("UPDATE_FAILED","Обновяването беше неуспешно.");

Offline Omar Hawk

 • Administrator
 • ****
 • Posts: 900
  • View Profile
Re: Bulgarian
« Reply #17 on: 19 June 2012, 02:03:28 »
Thank you very much.  8) Updated everything.